Srpsko hemijsko društvo

Образац попуњавам као / I'm filling out the form as: *
ВАЖНО!
Попуњавање приступнице је само предуслов за приступање Друштву. Члан друштва постаје се тек након уплате чланарине за текућу годину. Детаљи о начину уплате ће Вам бити достављени након попуњавања приступнице, или их можете пронаћи ОВДЕ
Напомена:
Уколико нисте платили чланарину за текућу годину Ваше чланство у Друштву је прекиното, и биће обновљено након уплате. Информације о начину уплате чланарине ће Вам бити достављене након попуњавања Евиденционог листа, или их можете пронаћи ОВДЕ.
 

Посао / Work

Стан / Home

Важно обавештење: 
Постоји могућност да нисмо у стању да комуницирамо са Вама путем e-mail адресе коју унесете. Разлог томе може бити SPAM филтер постављен од стране Вашег провајдера или SPAM филтер постављен на Вашем компјутеру.
Уколико користите адресе типа @gmail.com, @aol.com, @yahoo.com, @rediffmail.com, @hotmail.com, @orion.rs, @eunet.rs, @sbb.rs или сличне, или је администратор Вашег mail сервера поставио рестриктиван SPAM филтер, могуће је да не примате пошту од Српског хемијског друштва. Anti-spam филтер може блокирати наше e-mail поруке. Предлажемо Вам да проверите конфигурацију Вашег e-mail налога, или да користите други тип адресе. Молимо Вас проверите да ли Ваш софтвер за блокирање SPAM порука допушта пријем поште са адреса Друштва: shd@shd.org.rs; office@shd.org.rs; jscs@shd.org.rs и JSCS-ed@shd.org.rs, односно не блокира наш mail сервер (tesla.rcub.bg.ac.rs)

IMPORTANT NOTE: It could be possible that we will not be able to communicate with you over e-mail address you supplied. It may be due to the increasing levels of SPAM filtering employed by both ISP's and your computer.
If you use an email address with the domain of the type "@gmail.com, @aol.com, @yahoo.com, @rediffmail.com, @hotmail.com, @ptt.rs, @eunet.rs, @sezampro.rs ….." or if your institution has a particularly restrictive anti-spam filter, it is possible that you would not receive the messages from Serbian Chemical Society. Anti-spam filter
can block our emails. We suggest therefore that you check the configuration of your mail box or use a different type of email address. Please ensure that your ISP / personal SPAM blocking software allows emails from shd@shd.org.rs; office@shd.org.rsjscs@shd.org.rs i JSCS-info@shd.org.rs and that you are not blocking our mail server (tesla.rcub.bg.ac.rs).


Адреса за коресподенцију / Corresponding Address: *
Плаћање чланарине *


captcha