Srpsko hemijsko društvo

ПРИСТУПНИЦА - ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ

Пре попуњавања ПРИСТУПНИЦЕ - ЕВИДЕНЦИОНОГ ЛИСТА уплатите износ чланарине на ж.р. Друштва бр. 205-13815-62, позив на број 320, са назнаком чланарина за 2023. (ако сте стари члан поред имена обавезно наведите број чланске карте - евиденциони број - можете га пронаћи ОВДЕ). Електронску или скенирану потврду о уплати приложите на одговарајућем месту овог обрасца. Уколико је чланарина за Вас плаћена електронском фактуром, потврду није потребно слати.

Уколико чланарину плаћате након попуњавања ПРИСТУПНИЦЕ, обавезно поред имена наведите Број пријаве који ће Вам бити доставље путем Електронске поште, у противном Ваше чланство неће бити активирано.

Након тога постаћете члан Српског хемијског друштва. У случају да немамо тачну евиденцију о уплату (не можемо да идентификујемо уплату) чланство неће бити активирано.

Чланови добијају часопис Хемијски преглед од првог следећег броја који буде публикован након евидентирања уплате чланарине. Бројеве часописа који су штампани пре уплате чланарине (за текућу годину) могу се преузети у канцеларији Друштва - ТМФ, Карнегијева 4/III, Београд (ако су преостали недистрибурани примерци).


Образац попуњавам као / I'm filling out the form as: *
ВАЖНО!
Попуњавање приступнице је само предуслов за приступање Друштву. Члан друштва постаје се тек након уплате чланарине за текућу годину. Детаљи о начину уплате можете пронаћи ОВДЕ. Уколико чланарину плаћате након попуњавања ПРИСТУПНИЦЕ, обавезно поред имена наведите Број пријаве који ће Ван бити доставље путем Електронске поште, у противном Ваше чланство неће бити активирано.
Напомена:
Уколико нисте платили чланарину за текућу годину Ваше чланство у Друштву је прекиното, и биће обновљено након уплате. Информације о начину уплате чланарине можете пронаћи ОВДЕ.
 
Уколико не знате Евиденцион број, потрежите га ОВДЕ или га затражите од Канцеларије Друштва. Поновним пријављивањем као нови члан, губите статус Активног члана Друштва.

Посао / Work

Стан / Home

Важно обавештење: 
Постоји могућност да нисмо у стању да комуницирамо са Вама путем e-mail адресе коју унесете. Разлог томе може бити SPAM филтер постављен од стране Вашег провајдера или SPAM филтер постављен на Вашем компјутеру. Уколико користите адресе типа @gmail.com, @aol.com, @yahoo.com, @rediffmail.com, @hotmail.com, @orion.rs, @eunet.rs, @sbb.rs или сличне, или је администратор Вашег mail сервера поставио рестриктиван SPAM филтер, могуће је да не примате пошту од Српског хемијског друштва. Anti-spam филтер може блокирати наше e-mail поруке. Предлажемо Вам да проверите конфигурацију Вашег e-mail налога, или да користите други тип адресе. Молимо Вас проверите да ли Ваш софтвер за блокирање SPAM порука допушта пријем поште са адреса Друштва: shd@shd.org.rs; office@shd.org.rs; jscs@shd.org.rs и JSCS-ed@shd.org.rs, односно не блокира наш mail сервер (tesla.rcub.bg.ac.rs)

IMPORTANT NOTE: It could be possible that we will not be able to communicate with you over e-mail address you supplied. It may be due to the increasing levels of SPAM filtering employed by both ISP's and your computer.
If you use an email address with the domain of the type "@gmail.com, @aol.com, @yahoo.com, @rediffmail.com, @hotmail.com, @ptt.rs, @eunet.rs, @sezampro.rs ….." or if your institution has a particularly restrictive anti-spam filter, it is possible that you would not receive the messages from Serbian Chemical Society. Anti-spam filter
can block our emails. We suggest therefore that you check the configuration of your mail box or use a different type of email address. Please ensure that your ISP / personal SPAM blocking software allows emails from shd@shd.org.rs; office@shd.org.rsjscs@shd.org.rs i JSCS-info@shd.org.rs and that you are not blocking our mail server (tesla.rcub.bg.ac.rs).


Адреса за коресподенцију / Corresponding Address: *
Плаћање чланарине *

Број пријаве коју ћете добити на адресу електронске поште коју сте навели у пријави обавезно унети иза имена уплатиоца. У случају да потврда ни буде послата Канцеларији, чланство неће бити активирано или ће бити прекинуто.