АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ

П Р И Ј А В А

Након попуњавања и слања ПРИЈАВЕ приказаће се страница са информацијом о УСПЕШНОЈ ПРИЈАВИ. Порука ће бити прослеђена и на е-адресу коју сте унели.

Пријаву не можете послати док не унесете потребне податке.

Молимо Вас да податке уносите ћирилицом. Ако нисте у могућности молимо Вас да уносећи податке латиницом користите слова đ, ž, ć, č, dž и š. То je важно је због тачних података на Уверењу о учешћу на стручном скупу и података које СХД има обавезу да проследи Заводу за унапређивање образовања и васпитања. 
КОТИЗАЦИЈА износи 4 000 РСД.
 

За чланове СХД са плаћеном чланарином котизација износи

2 700 РСД

За чланове СХД са плаћеном чланарином, који учествују са саопштењем котизација износи

2 000 РСД

За учеснике који нису чланови СХД, а учествују са саопштењем котизација износи

2 700 РСД

За све остале учеснике котизација износи

4 000 РСД

Важне напомене:
Пријављивање је ОБАВЕЗНО као и упис свих тражених података. 

Без попуњене Пријаве, неће бити уважена уплата котизације.
Рок за пријаву је 15. април 2023. године.
Рок за уплату котизације је 19. aприл 2023. године.

Услед великих измена у начину плаћања молимо Вас да испоштујете наведене рокове и следеће инструкције.

Уколико котизацију за Вас уплаћује нека институција (школа/факултет/нека друга установа), плаћање се врши путем регистроване електронске фактуре. У пријави навести институцију која плаћа котизацију.

Електронске фактуре институцијама ће се издавати одмах по пријему пријаве. Молимо Вас да се благовремено пријавите и обавестите рачуноводство институције о обавези и року плаћања.

Уколико сами вршите уплату преко поште/банке, копију уплатнице сачувајте као доказ или проследите Канцеларији СХД електронском поштом на адресу: office@shd.org.rs

Инструкције за уплату преко поште/банке:

Уплатилац: Име, презиме, назив школе

Сврха уплате: Котизација за Aприлске дане о настави хемије
Прималац: Српско хемијско друштво, Београд
Жиро рачун: 205-13815-62
Позив на број: 32-23

Powered byFormsite
Secured by Formsite