19. SIMPOZIJUM ORALNIH HIRURGA I ORALNIH IMPLANTOLOGA SRBIJE
Sava Centar, Beograd - 24. i 25. novembar 2023.

OnLine Prijava Učesnika

* Obavezna polja

Podaci o učesniku
Titula *

Kotizacija 

Molimo Vas izaberite *


Kotizacija uključuje:
Prisustvo Simpozijumu         
Prisustvo Izložbi
Sertifikat
Program i zbornik apstrakata Simpozijuma
Ručak
Osveženje tokom kafe pauza

Nakon popunjavanja PRIJAVE na adresu elektronske pošte koju ste naveli dobićete
Potvrdu o registraciji.

Nakon što završite registraciju na adresu elektronske pošte koju ste naveli dobićete Predračun sa gore navedenim instrukcijama za uplatu. Rok za plaćenje je naveden u predračunu. Bankarski troškovi su odgovornost uplatioca i ne treba da utiču na iznos kotizacije koji treba da bude plaćen u celosti. Imajte na umu da će Vaša registracija biti važeća tek po prijemu uplate i da će svi neplaćeni bankarski troškovi biti naplaćeni na licu mesta.

U slučaju otkazivanja u bilo kojoj fazi, kotizacija neće biti vraćena

Ukoliko kotizaciju želite da platite iz inostranstva molimo Vas obratite se na nebojsa@congrexpo.co.rs za dobijenje instrukcija za plaćenje


SEKRETARIJAT
CONGREXPO d.o.o.
Svetozara Markovića 81/5, 11000 Belgrade, Serbia
Tel: +381-63-301 043; E-mail: nebojsa@congrexpo.co.rs